เกี่ยวกับเรา
เอ็นซิส
 
เราเป็นบริษัทวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน งานก่อสร้างและการบริหารสัญญาโครงการ รวมถึงการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงาน
.
ธุรกิจหลักของเรา

       การออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และจากความร้อนสูญเสีย

       การออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

       งานออกแบบทางด้านวิศกรรม

       การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 
ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส
25 พ.ค. 2564 TSE นำร่องโครงการโซลาร์ลอยน้ำ 8 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
12 ม.ค. 2564 งานแถลงข่าวการใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทอาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด
28 ธ.ค. 2564 พิธีเปิดสถานีไฟฟ้าด่านนอก พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา