เกี่ยวกับเรา
เอ็นซิส
 
เราเป็นบริษัทวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน งานก่อสร้างและการบริหารสัญญาโครงการ รวมถึงการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงาน
.
ธุรกิจหลักของเรา

       การออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และจากความร้อนสูญเสีย

       การออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

       งานออกแบบทางด้านวิศกรรม

       การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 
ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส
25 ก.ย. 2566 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โครงการเอ็นเอ็นอีจี เฟส 3
7 ธ.ค. 2565 พิธีฉลองการเริ่มติดตั้งโครงการก่อสร้างโซล่าฟาร์ม 5MW ณ แกรนด์มาเล่ย์ลิงค์โรด สาธารณรัฐมัลดีฟส์
6 ม.ค. 2565 พิธีลงนามและมอบสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 โครงการ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นซิส จำกัด