ธุรกิจและผลงานของเรา

เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 

ประสบการณ์กว่า 10ปี ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวลและความร้อนสูญเสีย รวมกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 150 เมกกะวัตต์

 

 

เราเริ่มธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในปี 2554 โดยเริ่มที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และได้ขยายขอบเขตธุรกิจเเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าชีวมวลในปี 2560 รวมทั้งโรงไฟฟ้าดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสียในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ

 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

บริษัทไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัทสยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ด่านช้าง)

บริษัท อีเอ็มเอซี จำกัด

บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนเซอร์เวชั่น ออฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัทสยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด

 

 

 

โรงไฟฟ้าชีวมวล

 

บริษัท บางสวรรค์กรีน จำกัด

บริษัท ออสการ์เซฟเดอะเวิลด์ 1 จำกัด

บริษัท ออสการ์เซฟเดอะเวิลด์ 2 จำกัด

บริษัท ที พี ซี เอช เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)