เกี่ยวกับเรา

 

เอ็นซิส และกลุ่มบริษัทเอ็นซิส เราเชี่ยวชาญงานวิศกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เรามุ่งมั่น พัฒนาความรู้ และทักษะความเชียวชาญในงานของเราเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

เราตั้งใจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกโครงการ ทุกธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่งานออกแบบ จัดหา จัดซื้อ การก่อสร้าง การบริหารโครงการ รวมถึงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและพลังงาน 

 

ขอบเขตทางธุรกิจของเราในปัจจุบัน

       งานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและสายส่งแรงสูง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสีย

       งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

       งานเดินเครื่องและซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าพลังทดแทนขนาดเล็ก (VSPP)

       ลงทุนในธุรกิจด้านไฟฟ้าและพลังงาน

 

25 ปี แห่งความสำเร็จ

 

เอ็นซิส ก่อตั้งในปี 2539 เริ่มจากเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ AEG ด้านมอเตอร์กับไดรฟ์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก อาทิ โรงงานกระดาษ โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานโลหะ โรงงานเหล็ก และเหมืองแร่

 

2540 ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมงานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

2542 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Alstom Group

 

2548 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Areva T&D พร้อมกับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และระบบของ Areva T&D ในประเทศไทย

 

2550 เริ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าทดแทน โดยการร่วมกับ Areva Bioeneries ในงานออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 โรง

 

2552 ก่อตั้งบริษัท เอ็นซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิผลให้กับการบริหารงานโครงการ รวมถึงคุณภาพของโครงการ

 

2553  ร่วมมือกับบริษัท Conergy พันธมิตรทางธุรกิจ ในการออกแบบ จัดซื้อจัดหา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์ม ขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ ที่จังหวัดนครราชสีมา และขยายศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจรทั้งโซล่าฟาร์ม โซล่าหลังคา และโซล่าลอยน้ำ

 

2554 เริ่มธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และขยายขอบเขตทางธุรกิจเดินเครื่องและซ่อมบำรุงให้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าชีวมวลในปี 2559

 

2559 ก่อตั้ง บริษัท เอ็นซิสพาวเวอร์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2561 บริษัท บีจีเอ็นซิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมลงทุน ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสีย

 

2562 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท Enertime จากฝรั่งเศส และได้เซ็นต์สัญญาในการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสียขนาด 1.8เมกกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยี ORC (Organic Rankine Cycle) และเริ่มทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เตาเผาและโรงไฟฟ้าขยะ CNIM-Martin

 

2563 รับสัญญาออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้จ่ายไฟเข้าระบบ ต้นปี 2564 อีกทั้งยังได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5.6 เมกกะวัตต์ เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้าของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ เมืองมาเล่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์

 

เอ็นซิส ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 อย่างมั่นคง เราออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มากกว่า 50 โครงการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 KV มากกว่า 50 สถานี โรงไฟฟ้าชีวมวลมากกว่า 100เมกกะวัตต์ รวมถึงงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาแล้วมากกว่า 150เมกกะวัตต์