ธุรกิจและผลงานของเรา

โรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะ

เราสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนส่วนเกิน ที่ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหนายแล้วกว่า 90 เมกกะวัตต์

 

ขอบเขตการทำงานของเรา

       งานออกแบบทางวิศวกรรม

       งานบริหารและดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบครบวงจร

       บริหารและดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ อื่นๆ อาทิแก๊ซชีวภาพ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และพลังงานความร้อนส่วนเกิน

       งานต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลโรงไฟฟ้า

       งานบริหารโครงการและงานบริหารงานวิศวกรรมในการสร้างโรงไฟฟ้า

 

ผลงานบางส่วนของเรา (จนถึงสิ้นปี 2563)

 

โรงไฟฟ้าอู่ทองไบโอพาวเวอร์  ขนาด 9.9 เมกกะวัตต์

 

 

โรงไฟฟ้าบางสรรค์กรีน  ขนาด 4.6 เมกกะวัตต์

 

 

โรงไฟฟ้าออสการ์เซฟเดอะเวิลด์ 1 ขนาด 9.9 เมกกะวัตต์

 

 

โรงไฟฟ้าออสการ์เซฟเดอะเวิลด์ 2 ขนาด 9.9 เมกกะวัตต์

 

 

โรงไฟฟ้า ที พี ซี เอช เพาเวอร์ 5 ขนาด 6.3 เมกกะวัตต์

 

 

โรงไฟฟ้านครปฐมไบโอแมส ขนาด 9.5 เมกกะวัตต์