ธุรกิจและผลงานของเรา

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสีย

 

เอ็นซิสและอีเนอทามพันธมิตรจากประเทศฝรั่งเศส ได้ทำสัญญาในการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนสูญเสียของโรงงานกระจกในกลุ่มบางกอกกลาสที่ อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยใช้เทคโนโลยี ORC รวมถึงได้รับสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา

 

ขอบเขตการทำงานของเรา

       งานออกแบบทางวิศวกรรม

       งานบริหารโครงการและงานบริหารงานวิศวกรรมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสีย

       งานต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล

       งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 

ผลงานบางส่วนของเรา (จนถึงสิ้นปี 2563)