ธุรกิจและผลงานของเรา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

ขอบเขตการทำงานของเรา

       งานออกแบบวิศวกรรม

       ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

       ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 

ผลงานบางส่วนของเรา (จนถึงสิ้นปี 2563)

       จัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพานิชย์ (COD) มากกว่า 150 เมกกะวัตต์จาก 50 โครงการ

       โซล่าร์หลังคาขนาดใหญ่ 25 โครงการ โซล่าร์ฟาร์ม 24 โครงการ โซล่าร์ลอยน้ำ 1 โครงการ

 

 

 

โซล่าร์ฟาร์ม

 

 

 

 

โซล่าร์ลอยน้ำ

 

 

 

 

โซล่าร์หลังคา

 

 

 

 

โซล่าหลังคาลานจอดรถ