ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

6 ม.ค. 2565 พิธีลงนามและมอบสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 โครงการ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นซิส จำกัด

 

วันที่ 6 ม.ค. 2565 ได้มีพิธีลงนามและมอบสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 โครงการระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท เอ็นซิส จำกัด โดยมีมูลค่ารวม 660,350,000บาท