ธุรกิจและผลงานของเรา

สถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

 

เอ็นซิส มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมากกว่า 50 สถานี

 

ขอบเขตการทำงานของเรา

      งานออกแบบทางวิศวกรรมของสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

      งานบริหารโครงการออกแบบและก่อสร้างครบวงจรของสถานีไฟฟ้าแบบฉนวนอากาศและฉนวนแก๊ส

      งานติดตั้งระบบ SVC เพื่อความสมดุลของระบบไฟฟ้า

      ระบบสายส่งแรงสูงของ 115&22 เควี

 

 

ผลงานบางส่วนของเรา (จนถึงสิ้นปี 2563)

 

Gas Insulated Substation

 

 

 

 

Air Insulated Substation 

 

 

 

 

Hybrid Substation