ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

25 พ.ค. 2564 TSE นำร่องโครงการโซลาร์ลอยน้ำ 8 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
12 ม.ค. 2564 งานแถลงข่าวการใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทอาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด
28 ธ.ค. 2564 พิธีเปิดสถานีไฟฟ้าด่านนอก พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
24 พ.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างโซล่าฟาร์ม 5.6MW กับรัฐบาลมัลดีฟส์และ World Bank
17 พ.ย. 2563 พิธีฉลองการเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 ที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส
28 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40มิลลิเมตร แอล 70 ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด
18 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช