ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

25 พ.ค. 2564 TSE นำร่องโครงการโซลาร์ลอยน้ำ 8 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

 

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัท สยามธารา โฟลทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโซลาร์ลอยน้ำ "สยามธารา โฟลทติ้ง" (STF) ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/2564 ตามกำหนด

 

โดยโครงการโซลาร์ลอยน้ำ STF เป็นโครงการนำร่องภาคเอกชนแห่งแรกของบริษัท ซึ่งขนาดกำลังผลิต ติดตั้งและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ โดยตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และดำเนินการภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าระยะเวลา 25 ปี (Private PPA) มีพื้นที่ดำเนินการของโครงการทั้งหมด 69 ไร่  โดยมีบริษัท เอ็นซิส จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง