ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

28 ธ.ค. 2563 พิธีเปิดสถานีไฟฟ้าด่านนอก พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายพนมวังก์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา และนายประดิษฐ์ เขียวเทพ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา นำทีม คณะผู้บริหารการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) ร่วมเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ้านสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ในพื้นที่ กฟต.3 (สถานีไฟฟ้าด่านนอก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษระยะแรก (คพพ.1) โดยมีบริษัทเอ็นซิส เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง