ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

17 พ.ย. 2563 พิธีฉลองการเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:01น ทางโรงไฟฟ้าทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได้เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.3 เมกะวัตต์