ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

28 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40มิลลิเมตร แอล 70 ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40มิลลิเมตร แอล 70 ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัทอาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด มูลค่าสัญญา 460 ล้านบาท