ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

28 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40มิลลิเมตร แอล 70 ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด
18 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
12