เกี่ยวกับเรา
เอ็นซิส
 
เราเป็นบริษัทวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน งานก่อสร้างและการบริหารสัญญาโครงการ รวมถึงการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงาน
.
ธุรกิจหลักของเรา

       การออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

       การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และจากความร้อนสูญเสีย

       การออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

       งานออกแบบทางด้านวิศกรรม

       การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 
ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส
6 ม.ค. 2565 พิธีลงนามและมอบสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 โครงการ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นซิส จำกัด
เปิดตัวโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ สยาม ธารา โฟลทติ้ง อย่างเป็นทางการ หลัง COD ให้ AHTH ยาว 25 ปี
25 พ.ค. 2564 TSE นำร่องโครงการโซลาร์ลอยน้ำ 8 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)